תקנון בקשת הנחה דרך אתר אינטימים

קבלת ההנחה תלויה במספר המקומות בסדנה והנה באחריות מארגן הסדנה.

אתר אינטימים אינו ערב לנתינת ההנחה.

המייל שנמסר בהודעה זו, עשוי לשמש בעתיד לשליחת עדכונים.