א-מונולוג

מפגש מונחה לשיח א-מונוגמי​ לזוגות ויחידים בזוגיות או במערכת א-מונוגמית בהסכמה.
במפגשי השיח המודרכים נפגוש זוגות נוספים, בשלבים שונים של המסע, נשתף, נתייעץ, נספר ונישמע על החוויות והאתגרים שלנו ושלהם, ונגלה דרכים
חדשות להתמודד עם אתגרים בהם אנו נפגשים במסע.
בכל מפגש נתמקד בנושא מרכזי עליו נשוחח.
הנושא במפגש הקרוב: פערים בתשוקה.

איזון מגדרילא דרוש איזון מגזרי
רמת נועזותלא כולל ערום
אפיון האירועמעגל שיחה