נביעות – מסע נשי במים

מנחה:
אביגיל רות לב ורותם רם

70% מהגוף שלנו הוא מים! זה אפילו לא נתפס כמה אנחנו יישויות מיימיות וכמה אנחנו מושפעות מהמים.
יצרנו סדנא שתאפשר חקירה ולמידה מעמיקה על היסוד המים שבתוכינו דרך למידה על המים שבתוכנו ובתוך המים שסביבינו.
נחקור דרך הגוף את אלמנט המים וניתן מקום לאיכויות המאפשרות למים בתוכינו לזרום. נתרגל הרפייה, התמסרות ונוכחות לתחושות הגוף השונות.
כל זה בתוך בריכה מחוממת ומהממת בכרכור.

איזון מגדרילא דרוש איזון מגזרי
רמת נועזותלא כולל ערום, לא כולל מגע באברי מין
אפיון האירועסדנת מגע