ISTA – The Experience l לבל 1 בעברית

מנחים:
אוהד פלא אזרחי
אמבר רא וסוג'יי שמש
מתי:
יולי 12 @ 12:00 - יולי 19 @ 11:00
איפה:
בית אורן
להרשמה:
https://docs.google.com/forms/d/

אם אתם מוכנים לשנות את חייכם, הסמינר החוויתי הזה הוא בשבילכם. אלפי אנשים מחמש יבשות ומעל 40 ארצות שונות כבר השתתפו בסמינרים של איסטא בעשר השנים האחרונות. רבים מהם עברו שינוי גדול בחייהם ע"י חשיפת דפוסי התנהגות, צללים ומטענים אישיים של פחד אשמה ובושה סביב המיניות והרגש שלהם לעבר גילוי של יותר עוצמה, חופש ואהבה עצמית.

איזון מגדרילא דרוש איזון מגזרי
רמת נועזותכולל ערום, כולל מגע באברי מין, תירגול עם פרטנרים מתחלפים
אפיון האירועסדנת תקשורת אינטימית, סדנת מגע, סדנה ארוטית, מפגש קבוצתי שכולל אופציה למיניות